SGR/ANVR

Casita Travel BV is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en bij de brancheorganisatie ANVR.

SGR
Casita Travel BV, bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27 24 94 98, is aangesloten bij de SGR.
U kunt dit controleren via www.sgr.nl.

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen.

Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Voor meer informatie gaat u naar www.sgr.nl.

ANVR
Casita Travel BV is tevens aangesloten bij de ANVR onder nummer: 4915.
Voor meer informatie verwijzen we u naar www.anvr.nl