Disclaimer

Deze website biedt aan de klanten en andere relaties van Casita Travel BV informatie over haar producten en diensten en daaraan gerelateerde onderwerpen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden of typefouten bevatten.

Casita Travel BV kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de website en staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Casita Travel BV aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren, noch garandeert Casita Travel BV dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert.

Op deze website is het Nederlands recht van toepassing. Het is toegestaan om de inhoud van deze website te bekijken, te bewaren, te printen, te reproduceren en te verspreiden voor niet-commerciële doeleinden. Voorwaarde bij verspreiding is dat de inhoud hiervan niet gewijzigd wordt en de disclaimer wordt toegevoegd.

Op de site van Casita Travel BV staan links naar websites van derden. Casita Travel BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van deze websites die niet door Casita Travel BV worden beheerd.

Apeldoorn, oktober 2018